کلامی بی‌پرده با ریاست محترم جمهوری

در این برهه سرنوشت‌ساز از تاریخ این مرز و بوم که تمیز دوست از دشمن و خادم از خائن بسیار دشوار گردیده است، واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد پریشان کشور بر کسی پوشیده نیست؛ لیکن درک تمامی زیر و بم‌های مشکلات و گلوگاه‌های اقتصادی و راه‌‌چاره کار برای مدیریت کلان کشور بدون مشاوران آگاه و صادق و بدون لحاظ هشدارهای دلسوختگانی آگاه، ممکن نخواهد بود.

«من تلخی سخن صادقانه را به شیرینی کاذب منافقانه ترجیح می‌دهم». شهید بهشتی

آقای رئیس‌جمهور؛

در این برهه سرنوشت‌ساز از تاریخ این مرز و بوم که تمیز دوست از دشمن و خادم از خائن بسیار دشوار گردیده است، واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد پریشان کشور بر کسی پوشیده نیست؛ لیکن درک تمامی زیر و بم‌های مشکلات و گلوگاه‌های اقتصادی و راه‌‌چاره کار برای مدیریت کلان کشور بدون مشاوران آگاه و صادق و بدون لحاظ هشدارهای دلسوختگانی آگاه که در آوردگاه‌های نبرد اقتصادی در جای‌جای این مملکت با کوله‌باری از سابقه سالیان خدمت در گلوگاه‌های تولید و اقتصاد خرد و کلان تجارب گرانبهای خود را در طبق اخلاص در راستای خدمت به این ملت رنجدیده عرضه می‌نمایند، ممکن نخواهد بود.

‌این کهنه سرباز و پیر کارگر صنعت ملی با کوله‌بار سالیان دراز تجربه و تحصیل‌، آنچه را که از واقعیات موجود به عیان استنباط می‌شود، صادقانه و هشدارگونه بیان می‌دارم تا شاید موثر افتد‌‌.

آقای رئیس‌جمهور‌؛ اثر تورمی چاپ ۱۴۲هزار میلیارد تومان اسکناس، نابسامانی وضعیت نان این قوت لایموت مردم، تورم بیش از حد قیمت مایحتاج عمومی، رکود تولید، بیکاری و نفوذ باندهای قدرت پشت پرده در ارکان اقتصادی از واردات گوشت مصرفی مردم گرفته تا بازار اتومبیل و کالاهای واسطه‌ای نظیر مواد پتروشیمی و… بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و کارآفرینان در تمامی زمینه‌های فعالیت، همه و همه خود هشداری است که اگر مورد‌توجه واقع نشود، خیلی زود دیر خواهد شد.

حال در این وانفسای اقتصادی اگر کورسوی امیدی هم در مناطق آزاد وجود دارد که خون تازه در رگ‌های خشکیده اقتصاد کشور با اداره صحیح این مناطق و با شکوفایی آن بخش از اقتصاد که در محدوده جغرافیایی این مناطق در فعالیت است، جاری شود؛ آن‌هم با تصمیمات غلط و شاید هدایت شده عده‌ای نماینده و مسئول ناآگاه و شاید آگاه و عامد، رو‌به خاموشی می‌رود.

آقای رئیس‌جمهور؛ در تمامی کشورهای همسایه مناطق آزاد یکی از ارکان اقتصاد آنها بشمار می‌رود و آنچنان جاذبه‌ای ایجاد نموده‌اند که فعالان اقتصادی این آب و خاک را به‌صورت روزافزون به‌سوی خود جذب می‌نماید و دیری نخواهد پایید که با این روند ضرباتی که بر پیکر نیمه جان مناطق آزاد وارد می‌شود، دیگر رمقی برای این مناطق باقی نخواهد ماند.

آقای رئیس‌جمهور؛ آیا وقت آن نرسیده است که ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد به‌طور کامل اجرا شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که تمامی معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و عوارض مربوط به مناطق آزاد که در قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد ذکر گردیده به‌طور کامل کمافی‌السابق در مورد این مناطق اجرا شود؟

اگر چند نقطه امید برای نجات اقتصاد بیمار کشور از مهلکه هلاکت وجود داشته باشد، بدون شک مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی درخشان‌ترین آنها است. آنانی‌که عامدا یا از روی ندانم‌کاری مناطق آزاد را با تهمت قاچاق مورد حمله قرار می‌دهند، آیا نمی‌دانند که کارآفرینان این مناطق با وجود نظارت و قوانین موجود در این مناطق در اتاق شیشه‌ای فعالیت می‌کنند؟ پس چرا با چوب تکفیر قاچاق می‌خواهند این مناطق را دست و پا بسته از حرکت باز دارند؟ آیا منافع عده‌ای قاچاقچی واقعی در سطح کلان به خطر افتاده و یا توطئه‌ای در کار است ؟!

آقای رئیس‌جمهور؛ صادقانه عرض می‌کنم اگر هرچه سریع‌تر و فوری به داد مناطق آزاد نرسیده و با اصلاح و حذف مصوبات غلط که چند صباحی است قوانین اصلی اداره این مناطق را خدشه‌دار نموده است، نظیر حذف معافیت‌های مالیاتی حقوق و معافیت مالیات بر ارزش افزوده و یا اداره و تعیین مدیریت‌های این مناطق توسط وزارت اقتصاد را اصلاح ننمایید، دیگر نه از تاک، نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان‌‌.

آقای رئیس‌جمهور؛ بر شما فرض است که تا دیر نشده به‌عنوان راس قوه مجریه اگر لازم شده با استفاده از قدرت اجرائیی مجمع سران سه قوه هرچه سریع‌تر و خیلی‌خیلی فوری نسبت به حذف مصوبات غلط مجلس نظیر حذف معافیت مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده و ارتقاء مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به معاونت رئیس‌جمهور و اصلاح تمامی قید و بندهای دست و پاگیر از سیستم مدیریتی این مناطق اقدام عاجل معمول و پیکر نیمه‌جان این مناطق را جانی تازه ببخشید.

امید آنکه این تقاضای صادقانه تا دیر نشده موثر افتد.