مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو