در دیدار مدیرکل راه‌آهن شمال‌2 با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

گسترش همکاری‌ها جهت توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی

غلامحسین‌ ولدی مدیر کل راه‌آهن شمال‌(2) کشور با علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور بررسی زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری و لزوم توسعه زیرساخت‌های ریلی در راستای ارتقای شاخص‌های لجستیکی و‌ ترانزیتی دیدار و تبادل‌نظر کردند.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در این دیدار که معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشت، دوطرف بر لزوم همکاری‌های مشترک جهت فعال‌سازی کریدور‌های بین‌المللی عبوری و توسعه مبادلات تجاری و‌ تراتزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی به روش حمل‌ونقل ترکیبی (دریایی-‌ریلی) تاکید داشتند.