شکل‌گیری بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان میان اتحادیه اروپا و ژاپن

توافق تجاری اتحادیه اروپا و ژاپن موجب راه‌اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ژاپن عوارض گمرکی میان دو طرف تقریبا به طور کامل برداشته شده و با این توافق شرکت‌های اروپایی می‌توانند سالانه تا یک میلیارد یورو در پرداخت […]

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

چیزی یافت نشد !