ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

به دنبال مصوبه سران قوا و هیات محترم وزیران و الزام تدوین دستورالعمل اجرایی، ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت. دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره‌۱۳۷۱۶۱ مورخ‌۱۶/‏۱۰/‏۹۷ […]

به دنبال مصوبه سران قوا و هیات محترم وزیران و الزام تدوین دستورالعمل اجرایی، ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.

دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره‌۱۳۷۱۶۱ مورخ‌۱۶/‏۱۰/‏۹۷ هیات وزیران درخصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد.

به دنبال مصوبه سران قوا و هیات محترم وزیران و الزام تدوین دستورالعمل اجرایی، ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

گفتنی است، موضوع تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مدتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیات وزیران را نیز اخذ کرده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس این دستورالعمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.