مدیرعامل سازمان منطقه انزلی در بازدید از پروژه اتصال ریل به بندر کاسپین مطرح کرد:

اتصال بندر کاسپین به بنادر جنوبی کشور با تکمیل خط ریل سراسری

محمدولی روزبهان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی در اولین روز کاری خود، بررسی پروژه مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری کشور را در دستورکار قرار دارد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در جریان این دیدار که معاون فنی و زیربنایی، پیمانکار و شرکت مشاور طرح نیز حضور داشتند، ابتدا از خط جیرده به پیربازار که به طور ۲۶کیلومتر می‌باشد، بازدید به عمل آمد و سپس مسیر ۱۰کیلومتری پیربازار به مجتمع بندری کاسپین که براساس دستور ریاست محترم جمهور و توافق منعقده میان این سازمان و وزارت راه، همکاری در اجرای پروژه و تامین قسمتی از اعتبار آن برعهده سازمان منطقه آزاد انزلی است، از سوی مدیرعامل سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید گزارشی از ابعاد مختلف تملک اراضی، تهیه مصالح، نحوه اجرای طرح و تامین بودجه، به مدیرعامل سازمان ارائه شد و روزبهان با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح ملی، همراهی مسئولین کشوری و استانی در اتصال این خط ریلی را بیانگر اهمیت آن قلمداد کرد و تصریح نمود: با اتصال خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین، نه تنها حلقه‌های شبکه ترانزیتی منطقه تکمیل می‌شود، بلکه این بندر استراتژیک شمال کشورمان به بنادر جنوبی کشور متصل شده و امکان بهره‌برداری از مزیت‌های ترانزیتی فرامنطقه‌ای ایران با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه فراهم می‌شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریلی که زمینه تکمیل شبکه حمل و نقل ترکیبی کشورمان با محوریت این منطقه را پدید می‌آورد، از طریق فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی عبوری از منطقه، موجب رونق اقتصادی و تجاری استان و کشور می‌شود.