معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

اجرای طرح بودجه‌ریزی عملیاتی قشم، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با اجرای طرح بودجه‌ریزی عملیاتی، ارتقاء کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی، شفاف‌سازی بودجه اجرایی شده، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی بیشتر می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عابدین سعادت‌فر با اشاره به اهداف تعیین شده سازمان منطقه آزاد قشم در سال جدید بیان کرد: اثربخشی فعالیت‌های سازمانی، اولویت‌بندی اهداف و استراتژی‌ها و افزایش کارایی مدیریت هزینه‌ها، ازجمله این اهداف در سال‌۱۳۹۸ است.

وی از این برنامه به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کارآمد ساختن ساز و کار بودجه‌ریزی تاکید کرد و افزود: امکان سنجش عملکرد در این طرح، موجب ارزیابی مدیران و پرسنل در جهت بهبود مدیریت عملکرد می‌شود.

سعادت‌فر در توضیح بیشتر عنوان کرد: همچنین با توجه به منابع موجود، تعریفی دقیق از مدیریت هزینه خواهیم داشت و در گام بعدی به شفاف‌سازی بودجه و پیش‌بینی صحیحی از پروژه‌های قابل اجرا دست پیدا می‌کنیم.

وی با تاکید بر این مطلب که بودجه‌ریزی عملیاتی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام این سازمان در سال جاری است، گفت: زمینه‌سازی در جهت ایجاد راهکارها و زیرساخت‌های لازم، آموزش پرسنل و تعریف نرم افزار، از موارد لازم برای عملیاتی کردن این طرح است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم افزود: امکان اجرای نظام تشویق و تنبیه به صورت عادلانه فراهم شده و مسئول اجرایی هر فعالیت در راستای دستیابی به اهداف سازمانی مشخص می‌گردد.

سعادت‌فر یکی دیگر از مزایای اجرای طرح بودجه‌ریزی عملیاتی را، برآورد و پیش‌بینی دقیق  اعتبارات مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف عنوان کرد و اظهار داشت: به این شیوه، بین بودجه‌ریزی و نتایج عملکرد، ارتباط مستقیم و دقیقی ایجاد خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، افزایش پاسخگویی براساس نتایج را نتیجه نهایی اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: به این شیوه، مبنای صحیحی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع شکل گرفته و از هدررفت آن جلوگیری می‌شود.