احداث مرکز جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای در روستای تیس منطقه آزاد چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در بخش تجهیز زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، مرکز جامع سلامت و اورژانس جاده‌ای در روستای تیس منطقه آزاد چابهار احداث می‌کند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرکز جامع سلامت در دوطبقه به مساحت ۱۱۵۰مترمربع با اعتبار ۶۵میلیارد ریال و اورژانس جاده‌ای به مساحت ۱۹۰مترمربع با اعتبار ۶۵میلیارد ریال که عملیات ساخت آنها در دی‌ماه‌۹۸ آغاز شده است، در مدت ۱۴ماه ساخته می‌شوند.

گفتنی است، این دو پروژه بهداشتی و درمانی پس احداث و تکمیل، به ‌منظور بهره‌برداری و استفاده عموم مردم به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر واگذار می‌شوند.