اختیارات مدیریت امور درگهان به روستاهای هلر، کووه ای، گیاهدان و رمکان تسری یافت

با حکم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دامنه وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مدیریت امور درگهان این سازمان، به روستاهای هلر، کووه ای، گیاهدان و رمکان تسری پیدا کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این حکم که روز سه شنبه هفتم خردادماه سال ۱۳۹۸ به امیر سلکی، مدیریت امور درگهان این سازمان ابلاغ شد، آورده است:

“در راستای توسعه جوامع محلی و ارایه خدمت به مردم روستاهای سطح جزیره، بدینوسیله دامنه وظایف، مسئولیت ها و اختیارات آن مدیریت در محدوده شهر درگهان و روستاهای هلر، کووه ای، گیاهدان و رمکان تعیین می گردد. شایسته است ضمن تهیه نقشه جامع جغرافیایی محدود مذکور، با برنامه ریزی دقیق و تعامل با واحدهای دیگر در راستای امور محوله موفق باشید.”

حمیدرضا مومنی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

 

مدیریت امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم در مرحله نخست از اجرایی کردن این دستور، نسبت به نظافت بلوار روستاهای رمکان و گیاهدان توسط واحد خدمات شهری این مدیریت اقدام کرد.
به گفته سلکی، زیباسازی فضاهای روستایی، توسعه فضای سبز، طراحی المان ها، اجرای مبلمان محیطی و فعالیت های عمرانی از جمله اقداماتی است که در اولویت های کاری مدیریت امور درگهان قرار داشته که بعد از پایان ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.