در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار صورت می‌گیرد:

ارائه خدمات به بخش‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشت و درمان، گردشگری و ورزشی کنارک

در دیدار محمداکبر چاکرزهی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار با حمیدالدین یوسفی فرماندار شهرستان کنارک، مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری این شهرستان مورد بحث و تبادل ‌نظر قرار گرفت.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مقرر گردید سازمان منطقه آزاد چابهار با هدف کمک به نواحی همجوار در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، خدماتی در بخش‌های مختلف آموزشی، گردشگری، ورزشی و بهداشت و درمان به شهرستان کنارک ارائه نماید.

ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی و گردشگری در بخش‌های مرکزی و زرآباد به‌ عنوان یکی از نقاط هدف سفر گردشگران، با داشتن امکانات و نقاط توریستی و همچنین کمک به اماکن ورزشی مانند کریکت شهرستان ازجمله کارهایی است که سازمان منطقه آزاد چابهار می‌تواند انجام دهد.