مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد:

ارس به دنبال فراهم‌سازی فضای برد-‌برد میان ایران و با اوراسیا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست تخصصی «ارس، دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا» گفت: ما به دنبال فراهم‌سازی فضای برد-‌برد بین ایران و اتحادیه اوراسیا هستیم.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محسن نریمان در نشست آکادمیک بررسی راهکارهای همکاری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا با بر نقش راهبردی کشور ارمنستان در ارتباط دوسویه با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تاکید کرد.

وی گفت: تنها مرز زمینی کشورمان با ارمنستان مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس است و این نشست می‌تواند در ارائه و مطرح کردن پیشنهادهای سازنده جامعه علمی برای رسیدن به اهداف ثمربخش باشد.

نریمان افزود: ارتباط دیپلماتیک خوب و اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ایران و ارمنستان می‌تواند زمینه تقویت ارتباطات اقتصادی با این کشور و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد: ایران برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به عنوان پل ارتباطی با آسیای شرقی است و نقش‌آفرینی موثر کشورمان در این حوزه نیازمند تقویت زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است.

نریمان گفت: ما مطالعات توسعه بستر حمل و نقل ریلی از شرق ارس در اصلاندوز و غرب در ماکو داشته‌ایم و اکنون آماده اجرای این طرح‌ها هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تصریح کرد: اظهارنظر رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با نخست وزیر ارمنستان مبنی بر اینکه منطقه آزاد ارس می‌تواند بسترساز اجرای موافقت‌نامه مبادله شده ایران با اتحادیه اوراسیا باشد، ارزشمند بود.