از سوی یگان حفاظت از اراضی و اجرائیات سازمان منطقه آزاد انزلی

بیش از ۱۱ هکتار از اراضی ملی و ساحلی این منطقه رفع تصرف شد به گزارش مناطق آزاد، در راستای ساماندهی و آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی و اراضی ملی منطقه، یگان حفاظت از اراضی و اجرائیات و مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی بیش از ۱۱ هکتار از اراضی ملی و زمین های […]

بیش از ۱۱ هکتار از اراضی ملی و ساحلی این منطقه رفع تصرف شد

به گزارش مناطق آزاد، در راستای ساماندهی و آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی و اراضی ملی منطقه، یگان حفاظت از اراضی و اجرائیات و مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی بیش از ۱۱ هکتار از اراضی ملی و زمین های ساحلی منطقه آزاد انزلی را در چهار مرحله زمانی مختلف در سال ۹۶ آزاد سازی صورت گرفت.

بنابراین گزارش افراد سود جو از طریق دیوار کشی، نصب سیم خاردار و ساخت آلاچیق در روستاهای زیباکنار، خشک اسطلخ، امین آباد، امیر بکنده و چونچنان اقدام به تصرف اراضی ملی و نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی نموده که با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی موانع و ساخت و سازهای غیر مجاز ایجاد شده قلع، و زمین های مورد تصرف آزاد شده است.

گفتنی است با عنایت به اهمیت حفظ و حراست از اراضی ملی و ساحلی، و حسب تاکیدات رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در خصوص برخورد جدی و قانونی با متصرفان، موضوع صیانت از اراضی محدوده با همکاری نهادهای ذیربط از اولویت های سازمان منطقه آزاد انزلی محسوب می شود که در این مسیر از همکاری همه شهروندان منطقه به منظور حفظ و حراست از اراضی برای خلق فرصت در جهت توسعه منطقه استقبال می کنیم.

لازم بذکر است مهمترین اقدامات یگان حفاظت این سازمان در محدوده منطقه آزاد انزلی برخورد با تخلفات ساختمانی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، تصرفات اراضی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز ماسه و صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی محدوده است.