استفاده از ظرفیت‌های همکاری در آسیای میانه با بهره‌مندی از بندر چابهار

رئیس برنامه‌های وزارت حمل و نقل افغانستان گفت: بندر چابهار فرصت سرمایه‌گذاری و استفاده از پتانسیل همکاری در آسیای میانه را فراهم می‌کند. به گزارش اخبار آزاد مناطق، عبدالعلی فروغ در نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار با تاریخی خواندن نشست پیگیری توافقنامه چابهار افزود: هیچ چیز به اندازه تجارت و روابط دوجانبه و […]

رئیس برنامه‌های وزارت حمل و نقل افغانستان گفت: بندر چابهار فرصت سرمایه‌گذاری و استفاده از پتانسیل همکاری در آسیای میانه را فراهم می‌کند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عبدالعلی فروغ در نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار با تاریخی خواندن نشست پیگیری توافقنامه چابهار افزود: هیچ چیز به اندازه تجارت و روابط دوجانبه و چند‌جانبه اقتصادی، باعث تحول مثبت در کشورها نمی شود.

فروغ گفت: بندر چابهار یکی از بنادر مهم و استراتژیک در برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت افغانستان است و نشست سه‌جانبه به لحاظ تکنیکی و بررسی جزئیات حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه کشورش به دریا راه ندارد و محصور در خشکی است، افزود: بندر چابهار به جهت ایجاد امکان مبادلات تجاری سریع‌تر برای افغانستان بسیار مهم است.

رئیس برنامه‌های وزارت حمل و نقل افغانستان گفت: بندر چابهار به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد، فرصت سرمایه‌گذاری و استفاده از پتانسیل همکاری در آسیای میانه را فراهم می‌کند.

فروغ افزود: افغانستان به جهت همکاری‌‌های که با ایران در بندر چابهار دارد، بسیار خرسند است، چراکه می‌تواند نیازهای کشورش  را مرتفع کند.

شایان ذکر است، موافقتنامه ترانزیتی سه‌جانبه بین کشورهای ایران، هند و چابهار با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین المللی بین کشورهای مذکور در خردادماه سال‌۱۳۹۵ به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.