استقرار بورس بین‌الملل در جزیره کیش

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نهاد بورس بین‌الملل در صورت موافقت کمیسیون اقتصادی و تصویب نهایی هیات دولت به عنوان پنجمین بورس کشور در جزیره کیش مستقر می‌شود. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک افزود: آئین‌نامه این بورس با هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورایعالی بورس […]

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نهاد بورس بین‌الملل در صورت موافقت کمیسیون اقتصادی و تصویب نهایی هیات دولت به عنوان پنجمین بورس کشور در جزیره کیش مستقر می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک افزود: آئین‌نامه این بورس با هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورایعالی بورس رسید و پس از تصویب بانک مرکزی تقدیم دولت شد.

وی گفت: بورس بین‌الملل، در کنار بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا، پنجمین بورس کشور خواهد بود و نهاد آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بورس بین‌الملل را ظرفیتی جدید برای جذب منابع غیرریالی (به‌ویژه سرمایه‌های خارجی) در چارچوب بورس ذکر کرد و افزود: بورس بین‌الملل بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را از طریق عرضه سهام تامین منابع می‌کند.

مرتضی بانک اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در این بورس هم داخلی و هم خارجی است و زبان آن بین‌المللی است؛ بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر بین‌المللی خواهد بود و نهاد بازرسی آن نیز نهادی بین‌المللی است.