اعتماد به جوانان و استفاده از ظرفیت‌های بومی دو عامل موفقیت یک تعاونی است

طی مراسمی شرکت تعاونی منطقه آزاد اروند، به عنوان تعاونی برتر کشور معرفی و تجلیل شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیر عامل شرکت تعاونی این سازمان، مهم‌ترین عامل در رسیدن به این مقام را ایجاد اشتغال برای بیش از ۵۰۰نفر جویای کار دانست و گفت: جوانگرایی مهم‌ترین ویژگی این تعاونی بوده و  همواره تلاش […]

طی مراسمی شرکت تعاونی منطقه آزاد اروند، به عنوان تعاونی برتر کشور معرفی و تجلیل شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیر عامل شرکت تعاونی این سازمان، مهم‌ترین عامل در رسیدن به این مقام را ایجاد اشتغال برای بیش از ۵۰۰نفر جویای کار دانست و گفت: جوانگرایی مهم‌ترین ویژگی این تعاونی بوده و  همواره تلاش شده مورد توجه قرار گیرد.

علی خانی ادامه داد: این شرکت در سال‌۱۳۸۹ تاسیس شد، اما مهم‌ترین عملکرد را طی یک سال اخیر و با روی کار آمدن مدیریت جدید، داشته است.

وی افزود: ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی، تامین نیازهای اقتصادی و فرهنگی و به کمک به تحقق عدالت همواره جزء اولویت‌های این تعاونی بوده است.