اعضای جدید هیات ارزیابی پروژه ایرانشهر منصوب شدند

مهندس آدم‌نژاد طی احکام جداگانه اعضای جدید هیات ارزیابی پروژه ایرانشهر، سومین و بزرگترین ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) را منصوب کرد. به گزارش اخبار آزاد مناطق؛ مهندس شهرام آدم نژاد، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شهر فرودگاهی امام(ره) به استناد ماده‌۳ آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت، طی احکام جداگانه آقایان […]

مهندس آدم‌نژاد طی احکام جداگانه اعضای جدید هیات ارزیابی پروژه ایرانشهر، سومین و بزرگترین ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) را منصوب کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق؛ مهندس شهرام آدم نژاد، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شهر فرودگاهی امام(ره) به استناد ماده‌۳ آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت، طی احکام جداگانه آقایان فتاحی عضو هیات مدیره شهر فرودگاهی امام(ره) و مجری پروژه‌های ترمینال ایرانشهر و ترمینال سلام، نوبیل ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد شهر فرودگاهی امام(ره)، رحیمی نماینده مجری پروژه‌های ترمینال ایرانشهر و ترمینال سلام، همدانچی مدیر پروژه‌های ترمینال ایرانشهر و ترمینال سلام و خانم موحدی مدیرکل دفتر پیمان و امور رسیدگی را به عنوان اعضای جدید هیات ارزیابی پروژه ایرانشهر منصوب کرد.

گفتنی است، ساخت فاز‌۱ ترمینال ایرانشهر به عنوان سومین ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تا پایان امسال کلید می‌خورد و این ترمینال با ظرفیت مسافرگیری ۱۱۰میلیون نفر در سال امکان رقابت با فرودگاه‌های بزرگ جهان را ایجاد خواهد کرد.