افتتاح شبکه‌های تبادل آب و برق میان نیروگاه‌های شمال و جنوب جزیره کیش

با حضور استاندار هرمزگان و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دو پروژه شبکه تبادل آب و برق به صورت مجزا در جزیره کیش به بهره‌برداری رسید. به گزارش اخبار آزاد مناطق، فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد‌ابراهیم انصاری […]

با حضور استاندار هرمزگان و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دو پروژه شبکه تبادل آب و برق به صورت مجزا در جزیره کیش به بهره‌برداری رسید.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمد‌ابراهیم انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه پنجشنبه ۲۵مردادماه شبکه تبادل انرژی بین شبکه‌های برق نیروگاه‌های شمال و جنوب جزیره کیش را افتتاح کردند.

این شبکه دارای ظرفیت تبادل انرژی تا ۲۰مگاوات برق است و برای آن ۵۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ۱۴هزار متر کابل ۲۰کیلو ولت در این شبکه استفاده شده و ۱۸۶۰متر خط ۲۰کیلو ول دو مداره هوایی نیز احداث شده است.

پروژه دیگری که در این راستا به بهره‌برداری رسید، افتتاح شبکه تبادل آب بین شبکه‌های آب دو نیروگاه شمال و جنوب جزیره کیش است که ظرفیت تبادل آب میان شبکه‌ها تا ظرفیت ۵هزار متر مکعب در روز را داراست. برای این پروژه نیز ۲۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.