افتتاح مرکز نوآوری و فناوری منطقه آزاد چابهار

?با حضور مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اکبر افتخاری معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه، مرکز نوآوری و فناوری چابهار جهت توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه افتتاح شد. ?معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این خصوص گفت: در این مراکز که […]

?با حضور مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اکبر افتخاری معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه، مرکز نوآوری و فناوری چابهار جهت توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه افتتاح شد.

?معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این خصوص گفت: در این مراکز که براساس مدل مشارکت عمومی خصوص‌PPP با همکاری فعالین شبکه استارتاپی کشور مدیریت می شود، از خدمات شتابدهنده‌های برتر کشور استفاده خواهد شد. این خدمات عبارتند از: آموزش و حمایت از جوانان نوآور و تبدیل نوآوری‌های آنها به استارتاپ های موفق و کسب و کارهای نوآورانه.

?اکبر افتخاری افزود: یکی از اصلی‌ترین المان‌های اقتصاد پایدار کشور، کسب و کارهای استارتاپی هستند که با تکیه بر جوانان خلاق سرزمین ایجاد می‌شوند.

?معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: گردش مالی استارتاپ‌های کشور بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان است و حدود ۳۰۰هزار اشتغال مولد در این واحدها ایجاد شده است. پارادایم‌های جدید در دنیای استارتاپی شکل گرفته‌اند که مناطق آزاد با توجه به موقعیت و آمایش سرزمین خود باید در پارادایم‌های تخصصی خود را شناسایی و به هاب فناوری و نوآوری در آن حوزه تبدیل شوند.

?مهدی الیاسی افزود: ایجاد این مراکز در کنار دیگر اجزای اکوسیستم در مناطق آزاد اقدامی بسیار کلیدی و موثر است و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی کسب و کارها در این منطقه خواهیم بود.