افتتاح یک پایگاه سوخت‌رسانی و یک مخزن تعادل فشار آب در جزیره کیش

فاز یک پایگاه سوخت‌رسانی در فرودگاه جزیره کیش و یک مخزن تعادل فشار آب در این جزیره به بهره‌برداری رسید. به گزارش اخبار ازاد مناطق، با حضور فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فاز یک پایگاه سوخت‌رسانی فرودگاه جزیره کیش و یک مخزن تعادل […]

فاز یک پایگاه سوخت‌رسانی در فرودگاه جزیره کیش و یک مخزن تعادل فشار آب در این جزیره به بهره‌برداری رسید.

به گزارش اخبار ازاد مناطق، با حضور فریدون همتی استاندار هرمزگان و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فاز یک پایگاه سوخت‌رسانی فرودگاه جزیره کیش و یک مخزن تعادل فشار آب در این جزیره به بهره‌برداری رسید.

ساخت دو مخزن آتش‌نشانی به ظرفیت ۵۶۰۰مترمکعب، ۴مخزن روزانه به ظرفیت ۳۶۰مترمکعب و دو مخزن سوخت موجود به ظرفیت ۴۳۰۰مترمکعب در این پایگاه انجام شده است.

هم‌چنین در پروژه دیگری در حوزه خدماتی و زیرساختی؛ مخزن هوایی تعادل فشار آب در میدان امام جزیره کیش نیز امروز به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با هدف بهبود و تامین فشار هیدرولیکی یکنواخت و مستمر و حذف پمپاژ مستقیم به شبکه توزیع جزیره کیش اجرا شده است.

این پروژه دارای یک واحد مخزن مرتفع ۱۲۰۰مترمکعبی در زیربنای ۵۰۰مترمربع و ارتفاع ۴۴متر از سطح زمین، ۴واحد شیرخانه و محوطه‌سازی در ۲۲هزار مترمربع است.