مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار اعلام کرد:

افزایش ۲۷درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در منطقه آزاد چابهار

مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره توسط مدیریت شهرسازی سازمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷درصد افزایش‌ یافته است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عبدالحکیم آصفی افزود: تعداد کل پروانه‌های صادره: ۸۹فقره شامل ۴۹فقره صنعتی (۵۵درصد)، ۳۵فقره مسکونی (۳۹.۳۲درصد)، ۲فقره اقامتی (۲.۲۵درصد)، یک فقره خدماتی (۱.۱۲درصد)، یک فقره تجاری (۱.۱۲درصد)، یک فقره کارگاهی (۱.۱۲درصد) بوده است.

وی اضافه کرد: مجموع مساحت ساختمان‌هایی که براساس پروانه‌های صادره ساخته خواهند شد برابر است با ۱۴۴۶۲۷مترمربع و مجموع مساحت زمین‌هایی که ساختمان‌ها در آنها ساخته می‌شوند برابر است با ۲۳۲۰۶۴مترمربع (حدود ۲۳هکتار) اعلام می‌گردد.

آصفی بیان کرد: تعداد دستور تهیه نقشه‌های صادره برابر است با ۱۰۱فقره که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳درصد افزایش‌یافته است که در نتیجه، پیش‌بینی می‌گردد تعداد پروانه‌های ساختمانی تا پایان سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری خواهند یافت.

مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: افزایش تعداد پروانه‌ها عمدتا به دلیل کاهش فرآیندهای غیرضروری، استفاده از خدمات غیرحضوری و کاهش زمان بررسی نقشه‌ها بوده است.