با صدور 381مجوز در 8ماهه ابتدای سال جاری رقم خورد:

افزایش ۲۰درصدی صدور مجوز صنعتی در منطقه آزاد قشم

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از رشد 20درصدی صدور مجوزهای صنعتی در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ناصرالدین گرامی بیان داشت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ۳۸۱مجوز فعالیت اقتصادی در سه بخش صنعتی، تجاری و خدماتی در این منطقه آزاد صادر شده است.

وی افزود: از بین این مجوزها، ۹۰مورد به بخش صنعتی، ۱۳۱مورد به حوزه خدمات و ۱۶۰مورد به فعالیت تجاری مربوط بوده است که صدور مجوزهای صنعتی و تجاری به ترتیب ۲۰ و ۱۹درصد افزایش پیدا کرده‌اند.

به گفته مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم، میزان درصد رشد مجموع مجوزهای صادر شده در هشت ماهه سال جاری شامل (صنعتی، تجاری و خدماتی) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، معادل یک درصد رشد داشته است.

گرامی با اشاره به کاهش یک درصدی مجوزهای تمدید شده از فروردین تا آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توضیح داد: طی این مدت یک هزار و ۱۲۸مجوز فعالیت اقتصادی توسط این مجموعه تمدید شده که ۱۳۷مورد آن در بخش صنعتی، ۵۲۲مورد مربوط به حوزه خدمات و ۴۶۹مورد تجاری بوده است.

وی ادامه داد: تمدید مجوز بخش‌های مربوط به حوزه صنعت و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام پنج درصد رشد داشته و در بخش تمدید مجوز تجاری هم با کاهش ۹درصدی مواجه هستیم.

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۷۵۵مورد تمدید مجوز فعالیت اقتصادی به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۰۵مورد مجوز صنعتی، ۸۰۰مورد خدماتی و ۷۵۰مورد تجاری بوده است.

گرامی با بیان اینکه رشد مجوز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نشان دهنده تمایل سرمایه‌گذاران منطقه آزاد قشم به حوزه تولید است، خاطرنشان کرد: با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان می‌توانیم سرمایه‌گذاران را در مسیر سیاست‌های رونق تولید هدایت کنیم.

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان عنوان کرد: مجوز فعالیت اقتصادی صادر شده در منطقه آزاد قشم، یک سال اعتبار دارد و در صورت تمایل به ادامه فعالیت، شرکت یا فرد متقاضی باید با مراجعه به سامانه oss.qeshm.ir نسبت به تمدید آن اقدام نماید.