مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

امتیاز فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد لغو می‌شود

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو درخصوص لغو امتیاز شرکت‌های صوری در مناطق آزاد با محسن پور‌احمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدا با اشاره به اینکه در گذشته برداشت قانونی متفاوتی نسبت به مناطق آزاد وجود داشت، گفت: کسانی که در مناطق آزاد شرکت ثبت می‌کردند، صرف نظر از اینکه در کدام بخش از سرزمین اصلی فعالیت کنند، از معافیت‌های مالیاتی و سایر مزایای مناطق آزاد برخوردار می‌شدند. این در حالی است که قانون استفاده شرکت‌ها از مزایای مناطق آزاد منوط به بهره‌برداری این شرکت ها در محدوده این مناطق است.

وی گفت: این موضوع سبب ایجاد خلاء قانونی و سوء‌استفاده از قانون مناطق آزاد می‌شد؛ تا اینکه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در سال‌۹۲ تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن نیز دو سال بعد مصوب شد و براساس آئین‌نامه اجرایی این قانون، پایگاهی برای ثبت اطلاعات حقوقی شرکت‌ها ایجاد شد.

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با ایجاد این پایگاه اطلاعاتی، تمامی متقاضیانی که درخواست فعالیت در مجموعه‌های کشوری را داشتند، مکلف به ثبت نام و اخذ شناسه ملی در این پایگاه اطلاعاتی شدند.

پوراحمدی به پیگیری‌های مداوم و رصد شرکت‌های تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با کمک سازمان ثبت اسناد کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های اقتصادی را رصد کردیم و در نتیجه تمام شرکت‌هایی که در مناطق آزاد به شکل صوری ثبت شده بودند تا از امتیازات این مناطق استفاده کنند، شناسایی و حذف شدند و شرکت‌هایی که مشغول به فعالیت در این مناطق بودند نیز به کار خود ادامه دادند.

وی تاکید کرد: هر شرکت اقتصادی و تجاری به واسطه شناسه ملی که در اختیار دارند، شناخته می‌شود و می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشند و از مزایای این مناطق بهره‌مند شوند.