امضاء تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری در کیش

مراسم امضاء تفاهم‌نامه میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو پنجشنبه ۲۵مردادماه با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه با محوریت همکاری راهبردی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و راه‌اندازی مرکز رشد و […]

مراسم امضاء تفاهم‌نامه میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو پنجشنبه ۲۵مردادماه با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه با محوریت همکاری راهبردی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری در جزیره کیش به امضاء مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو رسید.

اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم گفت: ایجاد یک اکو سیستم متشکل از بخش خصوصی که ایجاد یک زنجیره کامل کارآفرینی را به دنبال دارد، تغییر فضای کسب و کار را در پی خواهد داشت.