در راستای استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، اجرایی و فنی قشم صورت گرفت:

امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه آزاد قشم و سازمان‌ ملی استاندارد

تفاهم‌نامه همکاری میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به منظور استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، اجرایی، فنی و اختیارات قانونی طرفین به امضاء رسید.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه با امضای حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه‌های مختلفی به مشارکت در تدوین و ترویج استانداردهای ملی منتج می‌شود.

تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی و مراکز آموزشی، کنترل کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی-‌صادراتی، صدور پروانه و گواهینامه‌های لازم براساس قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای علمی ازجمله فعالیت‌های مطرح شده در این تفاهم‌نامه است.

برقراری دسترسی مشترک اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم به سامانه‌های تخصصی، اتوماسیون اداری و بانک‌های اطلاعاتی سازمان ملی استاندارد ایران یکی از امتیازات امضای تفاهم‌نامه مذبور می‌باشد.

همچنین، نظارت عالیه بر کیفیت عملکرد اداره کل غذا، دارو استاندارد منطقه آزاد قشم،  ارسال آخرین روش‌ها و دستورالعمل‌ها، تقویم‌های آموزشی و همکاری و تعامل ادارات کل استاندارد استان‌های کشور با این منطقه آزاد، بخش دیگری از اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران در راستای عمل به مفاد این تفاهم‌نامه است.

مشارکت منطقه آزاد قشم در تهیه پیش‌نویس، تدوین و تجدید استانداردهای ملی و بین‌المللی، اجرای مقررات و دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد ایران توسط منطقه آزاد قشم و نظارت بر اجرای صحیح آن با رعایت ماده چهار قانون مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، قسمتی از تعهدات سازمان منطقه آزاد قشم در این تفاهم‌نامه می‌باشد.

بر این اساس، بهره‌گیری از خدمات آزمایشگاهی، شرکت‌های بازرسی و مراکز آموزشی مورد تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد توسط منطقه آزاد، ارزیابی کیفی کالاهای مشمول مقررات استاندارد در مبادی خروجی منطقه آزاد، تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و برگزاری دوره‌های آموزشی برای این گروه بخش دیگری از چهارچوب عملکردی مندرج در این تفاهم‌نامه است.

بنا بر این گزارش، استفاده از توان علمی، فنی و اجرایی طرفین تفاهم‌نامه مذکور در جهت هم‌افزایی و ارتقاء کیفیت خدمات و کالاهای تولید شده در کشور، می‌تواند به افزایش اقبال مردمی برای خرید کالاهای ساخت ایران منجر شده و رونق تولید را در پی داشته باشد.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه در محل دفتر سازمان ملی استاندارد ایران و در چهار ماده، ۳۸بند و یک تبصره توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید که به مدت سه سال معتبر می‌باشد.