امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد بيشكك کشور قرقيزستان
امضاء تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد بيشكك کشور قرقيزستان

به گزارش مناطق آزاد، تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد بيشكك کشور قرقيزستان با موضوع ترانزيت، حمل و نقل، لجستيك و گردشگري در جریان دومین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه‌ی پایدار در سواحل مکران امضاء شد این تفاهم نامه میان عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار […]

به گزارش مناطق آزاد، تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد بيشكك کشور قرقيزستان با موضوع ترانزيت، حمل و نقل، لجستيك و گردشگري در جریان دومین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه‌ی پایدار در سواحل مکران امضاء شد

این تفاهم نامه میان عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و آقای اسماعيل وويچ رييس منطقه آزاد بيشكك قرقیزستان به امضاء رسید