امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک ملی و سازمان منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملی در راستای گسترش تعاملات، ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری‌های متقابل تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند. به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه با هدف توسعه فعالیت‌های تجاری و عمرانی در جزیره کیش و استفاده بهینه از منابع و امکانات بانکی در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به ساکنان […]

سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملی در راستای گسترش تعاملات، ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری‌های متقابل تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه با هدف توسعه فعالیت‌های تجاری و عمرانی در جزیره کیش و استفاده بهینه از منابع و امکانات بانکی در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به ساکنان جزیره کیش، بین سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملی منعقد شده است.

این تفاهم‌نامه با موضوع ارتقاء و گسترش همکاری‌های متقابل در قالب تودیع منابع و ارائه تسهیلات و خدمات بانکی در چار چوب قوانین پولی و بانکی، ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده و تخصیص اعتبار در قالب عقود مشارکتی در زمینه فعالیت‌های سازمان منطقه آزاد کیش برای اجرای طرح‌های متعدد ازجمله مفاد آن است.

بر اساس این گزارش، در طرح‌های سازمان منطقه آزاد کیش که تیم مشترک فنی، متشکل از متخصصان سازمان و بانک آن را واجد توجیه اقتصادی تشخیص دهند، بانک می‌تواند به عنوان تامین مالی و یا سرمایه‌گذار وفق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشارکت کند. همچنین چنانچه تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت از محل اعتبار و منابع تکلیفی دولت یا صندوق توسعه ملی تامین و به بانک معرفی شود، بانک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، عاملیت آن را می‌پذیرد.

به موجب این تفاهم‌نامه بانک در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار خدمات مورد نیاز سازمان ازجمله گشایش حساب‌های ریالی و ارزی، خدمات بانکداری الکترونیکی شامل نصب‌ATM، واگذاری دستگاه‌های کارتخوان ثابت و سیار، فعالسازی اینترنت بانک حقیقی و حقوقی، درگاه اینترنتی یا IPG، مدیریت و نگهداری و وصول چک‌های واگذاری را ارائه خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، در این تفاهم‌نامه که به امضای محمدابراهیم انصاری‌لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران رسیده است، بانک در ازای صدور ضمانت‌نامه (به استثنای ضمانت‌نامه تعهدات پرداخت بابت تضمین تسهیلات)، اعتبار اسنادی داخلی یا بین‌المللی و پرداخت تسهیلات، وثایق ملکی یا تضمینات سازمان را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه پذیرش خواهد کرد. بانک اعتبار اسنادی صادره از سوی طرف‌های تجاری سازمان و شرکت‌های تابعه را نیز دریافت کرده و براساس شرایط اعتبار اسنادی نسبت به وصول و واگذاری منابع حسب نیاز ذینفعان اقدام می‌کند.