امضای تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه ویژه پیام و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تفاهم‌نامه همکاری فی مابین دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با حضور نادر ثناگومطلق مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرهاد یزدان‌دوست ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی امضاء و تبادل شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه با هدف حضور فعال دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در منطقه ویژه اقتصادی و تاسیس پردیس به منظور ارائه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی منعقد شد.

همچنین یکی از توافقات صورت گرفته در این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی مراکز پژوهشی توسط دانشگاه به منظور ایجاد پشتوانه تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه ویژه اقتصادی خواهد بود.

بنا بر این گزارش، منطقه ویژه اقتصادی پیام انعقاد این تفاهم‌نامه را در راستای حضور و فعالیت نوآوران و متخصصین دانشگاهی جهت توسعه کسب و کار‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده است تا موجب رونق کسب و کار شرکت‌های حاضر در منطقه  و در نهایت منجر به رونق تولید و اقتصاد در کشور شود‌.