امضای تفاهم‌‌نامه همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سازمان منطقه آزاد چابهار

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد چابهار و دانشگاه صنعتی شریف با هدف هم‌افزایی در مسیر تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد چابهار و توانمندسازی ارکان مختلف این سازمان به امضاء رسید. به گزارش اخبار آزاد مناطق، هدف از امضای این تفاهم‌نامه گسترش توان ملی در ارائه و اجرای راه‌حل‌های تخصصی طرح‌های توسعه‌ای منطقه […]

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد چابهار و دانشگاه صنعتی شریف با هدف هم‌افزایی در مسیر تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد چابهار و توانمندسازی ارکان مختلف این سازمان به امضاء رسید.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، هدف از امضای این تفاهم‌نامه گسترش توان ملی در ارائه و اجرای راه‌حل‌های تخصصی طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد چابهار بود که با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فی مابین عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه صنعتی شریف به امضاء رسید.

سازمان منطقه آزاد چابهار و دانشگاه صنعتی شریف برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری، انسجام و تقویت هسته‌های فناور، ایجاد کریدور انتقال فناوری در منطقه و تحقق ماموریت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بین‌المللی چابهار، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. سیاست‌گذاری مفاد مورد تفاهم توسط شورای راهبری و نظارت و اجرای مصوبات شورا توسط کمیته اجرایی با شروع سال تحصیلی جدید محقق خواهد شد.

از مهم‌ترین بخش‌های این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی دفتر مطالعات توسعه چابهار در دانشگاه صنعتی شریف است.

این تفاهم‌نامه در حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونین دبیرخانه مبادله شد.