امکان ثبت‌سفارش ریالی برای کالاهای تولید شده در مناطق آزاد فراهم شد

امکان ثبت ‌سفارش ریالی برای کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطابق با گواهی تولید در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، متقاضیان قادر خواهند بود جهت واردات مازاد درصد مجاز کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی، با انتخاب «نوع ارز “ریال”»، در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت‌ سفارش کنند.

برای ثبت ‌سفارش کالاهای مذکور بایستی «نوع عملیات ارزی “بدون انتقال ارز”»  و «محل تامین ارز “ورادات به سرزمین اصلی از محل گواهی تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-براساس نامه شماره‌۶۰/۱۹۱۲۷۷ مورخ‌۱۳۹۸/۰۷/۱۴”» انتخاب شود؛ با انتخاب این گزینه، فیلد «شماره گواهی تولید» جهت ورود «کد یکتای ۱۵رقمی گواهی تولید» نمایش داده می‌شود. کاربر باید پس از ورود، کد گواهی تولید معتبر، اقدام به تکمیل اطلاعات ثبت ‌سفارش کند.

پس از مرحله استعلام ضوابط، برای هر کالا ردیف مجوزی تحت عنوان  «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ـ گواهی تولید» جهت استعلام گواهی تولید ثبت شده توسط متقاضی، می‌بایست اخذ شود. در صورت ارسال درخواست مجوز، ردیف‌ مجوزهای مذکور به صورت سیستمی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استعلام شده و پاسخ آن دریافت می‌شود.

برای اخذ مجوزهای «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ـ گواهی تولید»، نیازی به حضور بازرگان برای دریافت پاسخ مجوز وجود ندارد. بدیهی است دریافت پاسخ سایر ردیف‌مجوزهای مرتبط با کالا، مطابق روال سابق انجام می‌پذیرد.

گمرک از بازرگانان خواسته است برای این نوع واردات، باید با نقش بازرگان حقیقی/‌حقوقی اقدام به ثبت ‌سفارش کنند.