با حکم مدیرعامل بانک ملی صورت گرفت:

انتصاب «علی نبوی» به‌عنوان مدیرعامل گروه توسعه ملی

با جابه‌جایی مدرس خیابانی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، «علی نبوی» جایگزین مدرس‌خیابانی در گروه توسعه ملی شد.

با جابه‌جایی مدرس خیابانی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، «علی نبوی» جایگزین مدرس‌خیابانی در گروه توسعه ملی شد.

علی نبوی که از آذرماه سال‌۱۴۰۲ به عنوان عضوهیات مدیره در گروه توسعه ملی فعالیت می‌کرد، با حکم دکتر نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، جایگزین مدرس‌خیابانی در گروه توسعه ملی شد.

گفتنی است، نبوی در دوران وزارت فاطمی‌امین دستیار ویژه وزیر در امور شرکت‌ها و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود.