با حکم مرتضی بانک صورت پذیرفت:

انتصاب مدیرکل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با حکم «مرتضی بانک» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «هانی صباغان» به عنوان «مدیرکل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در این حکم آورده است:

جناب آقای هانی صباغان

با توجه به سوابق ارزشمند و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «مدیرکل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری معاونین، مدیران و تمامی همکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد و اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست‌های شورایعالی موفق باشید.

گفتنی است، هانی صباغان همچنین مدیریت سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز برعهده دارد.