با حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت پذیرفت:

انتصاب مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، «علیرضا امری‌کاظمی» را به سمت «مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم» منصوب کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم حکم انتصاب علیرضا امری‌کاظمی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سازمان را به سمت مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم در سی و یکمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه به وی اهدا کرد.

این حکم از سوی علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به علیرضا امری‌کاظمی ابلاغ شده است.

در متن این حکم چنین آمده است:

جناب آقای علیرضا امیری کاظمی

با سلام؛

بنا به پیشنهاد رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم، به شماره ۹۹٫۱۰۰٫۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۵و در اجرای قوانین و مقررات، موضوع بند‌(ب) ماده‌۲۷ قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد و نیز بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود نسبت به انجام وظایف و تکالیف مربوطه اقدام و گزارش عملکرد را به صورت مستمر و دوره‌ای به معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس این وزارتخانه ارائه نمایید.

توفیق روزافزون‌تان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

علی‌اصغر مونسان