در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در توسعه بخش تعاون صورت گرفت:

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان

در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در توسعه بخش تعاون و به منظور گسترش همکاری‌های دوسویه، بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیت‌های اقتصادی و تقویت شرکت‌های تعاونی در منطقه آزاد انزلی و رعایت ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مدیران و معاونین سازمان‌، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق تعاونی و مدیران این دستگاه منعقد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این تفاهم‌نامه در ۱۰ماده و ۳۴بند با اعتباری دو ساله که از قابلیت تمدید برخوردار است، با هدف تسهیل در ایجاد تعاونی‌ها در محدوده منطقه، مشارکت و همکاری در تاسیس تعاونی‌های نوع جدید و فراگیر، بسترسازی جهت ورود بخش تعاونی به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی‌، ایجاد ارتباط بیشتر بین تجار و سرمایه‌گذاران با اتاق تعاون، ساماندهی مجوز مشاغل خانگی در سطح منطقه و معرفی متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی به بانک‌های عامل بین سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است.

دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه با بیان اینکه می‌بایست از ظرفیت های و مزیت‌های منطقه آزاد انزلی برای توسعه استان گیلان بهره بیشتری برد، خواستار ایجاد شرکت‌های تعاونی با رویکرد صادرات‌محور و حضور فعال شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های صنعت‌، تجارت و صنایع دستی به منظور رونق این بخش‌ها و حمایت از تولیدات داخلی در این منطقه شد.

وی با اشاره به اشاره به اهمیت جذب تعاونی‌های فعال و توانند در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: فراهم شدن بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه موجب افزایش حضور و مشارکت کارآفرینان شده است و فعالیت کافه‌آفرینی در منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین کافه کارآفرینی گیلان به منظور پیوند مراکز علمی و صاحبان ایده با حوزه صنعت و سرمایه‌گذاران زمینه ساز توسعه کارآفرینی در منطقه و کشور خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر توجه تعاونی‌های فعال به حوزه صادرات صنایع دستی افزود‌: در این حوزه شرکت‌های تعاونی می‌توانند در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات فعالیت کنند و محصولات تولیدی هنرمندان صنایع دستی گیلان را به کشور های مختلف صادر کنند و به منظور معرفی توانمندی‌های صنایع دستی استان و کشور به زودی مرکز پردیس صنایع دستی با هدف آموزش، تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در این منطقه به بهره‌برداری می‌رسد.