انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور/ راه‌آهن رشت-انزلی به بندر کاسپین متصل می‌شود

با حضور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در مراسم افتتاح راه‌آهن قزوین-رشت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در راستای احداث خط اتصال راه‌آهن رشت انزلی به بندر کاسپین با امضای دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و […]

با حضور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در مراسم افتتاح راه‌آهن قزوین-رشت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در راستای احداث خط اتصال راه‌آهن رشت انزلی به بندر کاسپین با امضای دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دکتر خیر‌اله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، موضوع اصلی این تفاهم‌نامه، اتصال و احداث خط راه‌آهن رشت‌-‌انزلی به مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی است، که در راستای تکمیل کریدور شمال-جنوب، توسعه و تقویت ظرفیت‌های حمل و نقل ترکیبی و چند‌وجهی و استفاده از قابلیت‌ها و مزیت‌های این منطقه و بندر کاسپین در راستای توسعه و تسهیل روابط اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌های مبادلات تجاری کشورمان با کشورهای حاشیه دریای خزر و چین میان طرفین منعقد شده است.

در این تفاهم‌نامه، وظایف طرفین با توجه به تصویب نامه شماره‌۱۵۸۲۳۵/ت۵۶۱۸۴ه هیات دولت، مشتمل بر تملک اراضی و اجرای زیرسازی خط فرعی اتصال مجتمع بندری کاسپین به راه‌آهن رشت-‌انزلی و احداث روسازی با تجهیزات، علائم و‌… خط فرعی اتصال بندر کاسپین به راه‌آهن رشت-‌انزلی عنوان شده که دوطرف متعهد شدند که اعتبارات مورد نیاز طرح را در بودجه سال آتی خود منظور نمایند.

گفتنی است، طول مسیر اجرای پروژه اتصال مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری کشور در حدود ۱۴کیلومتر است که با بهره‌برداری از آن، دریای خزر به آب‌های نیلگون خلیج فارس و بندرعباس متصل می‌شود و کریدور شمال جنوب (نستراک) در ایران وارد فاز عملیاتی شده و مسیر کریدوری جدید ایران و چین که با محوریت این منطقه از چین به قزاقستان و سپس مجتمع بندری کاسپین منتهی می‌گردد، به سایر مسیرهای داخلی و کشورهای همسایه جنوبی و غربی ایران نیز وصل می‌شود و این مهم ارتقاء درآمدهای ارزی ناشی از ترانزیت، افزایش اشتغال و تسهیل تجارت میان کشورهای منطقه شرق و غرب آسیا را می‌تواند به همراه داشته باشد.