اهمیت ساختار جامعه آماری در مناطق آزاد

اصول اهداف و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت در هر سازمانی بر پایه آمارها و داده‌های منطبق بر نیازهای حوزه‌های مختلف بنا می‌شود؛ بی‌تردید نقش آمارها در برنامه‌نویسی در جهت ترسیم اهداف، بسیار مهم و کلیدی است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات در جوامعی مانند کشور ما، عدم تطبیق داده‌ها و آمارها با شرایط واقعی است؛ عمده سازمان‌ها برای بالا نشان دادن حوزه فعالیت‌های خود، به تعبیری بر ساخت آمارهای نسبی روی آورده‌اند و این معضل در درازمدت نتایج بسیار اسفناکی در پیشبرد برنامه‌ها و ساختارهای سازمان‌ها به وجود می‌آورد.
مناطق آزاد کشور با توجه به تنوع موضوعات مختلف در حوزه‌های گوناگون خدماتی، تجاری، بازرگانی، صنعتی و گردشگری لزوم وجود داده‌های درست و به‌روز را بیش از هر سازمانی احتیاج دارند؛ با توجه به رویکرد ثبت داده‌ها بر پایه مکانیز و بستر الکترونیک، امروزه در جهان تجمیع آمارها بسیار سهل‌تر از گذشته شده است.
رویکرد یک جامعه آماری منسجم و پایدار در ساختار کلان مناطق آزاد با مدل دسترسی آنلاین، یکی از مهم‌ترین نیازهای این مناطق در حال حاضر است که می‌تواند در کمک به سرعت توسعه و تصمیم‌گیری‌های به موقع و منطقی بر بستر آمارهای به‌روز، بسیار برای مناطق آزاد در شرایط کنونی تاثیرگذار باشد.
ترسیم جامعه آماری مبتنی بر فضای وب می‌تواند نقش بسیار موثری در جذب و هدایت منطقی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بر پایه اطلاعات آماری و نیاز هر منطقه داشته باشد و با توجه به نمودار تولید، تجارت و گردشگری، مدل‌های راهگشایی را برای تصمیم‌گیری همه اقشار جامعه ارائه کرد.
امروزه اهمیت ترسیم جامعه آماری در حوزه گردشگری با توجه به گستره عظیم گردشگران از اقصی نقاط دنیا یکی از ملزومات این صنعت به شمار می‌رود؛ میزان ورود دقیق گردشگران از مسیرهای مشخص، ملیت و قومیت آنها و تعدد مدل‌های سفری در حوزه گردشگری در بستر آماری می‌تواند تا حدود زیادی نقاط قوت و ضعف رویکرد معرفی و تبلیغات را درخصوص نقطه گردشگری در سراسر جهان مشخص و نیازها را بر پایه مدل جذبی آماری برای بهبود شرایط جذب گردشگران مهیا کند.
کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری، مهم‌ترین موضوع در پیشبرد اهداف خود را در بستر آمارهای ورودی و خروجی گردشگران به کشور خود مورد تفسیر قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه در کشور ترکیه که در یک دهه گذشته جهش بسیار عظیمی را در توسعه گردشگری تجربه کرده است، بر پایه همین آمارها فصول گردشگری کشورهای مختلف را نیز برای خود تعریف نموده و با نگاهی به اهداف و برنامه‌های سازمان‌های گردشگری این کشور می‌توان میزان ورود گردشگران با اولویت بیشترین گردشگر از کشورها به همراه بیشترین میزان ورودی گردشگر بر پایه فصول سال رسید، که این مدل از آمارها بر پایه تجهیزات و امکاناتی است که در مبادی ورودی زمینی، دریایی و هوایی این کشور ایجاد شده است.
بی‌تردید اهمیت ترسیم یک جامعه آماری دقیق در همه حوزه‌ها در مناطق آزاد می‌تواند در کنار ایجاد شفافیت عملکرد هر منطقه، کمک شایانی به توسعه همه‌جانبه با رویکرد توسعه کلان اقتصادی داشته باشد.