مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

ایجاد بیش از ۳هزار فرصت شغلی در قشم در نیمه نخست‌۹۸

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در 6ماهه نخست امسال برای سه هزار و 89جوینده کار در این شهرستان فرصت اشتغال ایجاد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سلیمان رنجبری با بیان این مطلب افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های ۱۵هزار فرصت کاری به دستور حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ابتدای امسال در دستورکار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بیش از سه هزار فرصت شغلی در حوزه‌های صنایع، اصناف، شیلات، ساختمان، گردشگری و… در نیمه نخست سال‌۹۸ در جزایر قشم، لارک، هرمز و هنگام ایجاد شد.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم شرایط آب و هوایی قشم برای فعالیت های کسب و کار در نیمه دوم سال را بسیار مطلوب دانست و افزود: به طور حتم تا پایان امسال، زیرساخت‌های مورد نیاز ۱۵۰۰۰فرصت شغلی در قشم محقق خواهد شد.

وی از صدور مجوز فعالیت، تامین نیروی کار ازجمله نیروهای خارجی ماهر برای فعالیت در صنایع مختلف و برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز فنی و حرفه‌ای قشم به عنوان بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای فراهم شدن ۱۵هزار فرصت شغلی در قشم نام برد که با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم انجام می‌شود.

به گفته مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم، قشم شهر کار و تلاش است و بسیاری از افراد با نگاه آینده، در چند شغل و حرفه در این جزیره مشغول فعالیت هستند.