با حکم مرتضی بانک؛ عبدالرحیم کردی در سمت مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ابقا شد

? مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکمی عبدالرحیم کردی را در سمت مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی چابهار ابقا کرد. ? در حکم مرتضی بانک آمده است: ? با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره‌۱۱۹۸۷۴/ ت ۵۶۰۴۶ ک مورخ […]

? مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکمی عبدالرحیم کردی را در سمت مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی چابهار ابقا کرد.

? در حکم مرتضی بانک آمده است:

? با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره‌۱۱۹۸۷۴/ ت ۵۶۰۴۶ ک مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ کمیسیون موضوع اصل‌۱۳۸ قانون اساسی، به موجب این ابلاغ عضویت جنابعالی به عنوان «عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی چابهار» به مدت سه سال تمدید می‌گردد.

? با عنایت به نقش پر اهمیت منطقه آزاد چابهار، از جنابعالی انتظار می‌رود در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و همچنین انتقال فناوری‌های پیشرفته، ارائه خدمات و تسهیلات مناسب در راستای حمایت از تولید داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضمن اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضای هیات مدیره زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.

توفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.