به همت متخصصان‌ نفتی قشم صورت می‌پذیرد:

برداشت روزانه ۱۲ هزار بشکه نفت از میدان مشترک با عربستان

مدیر سکوی نفتی‌F18 ساخت متخصصان کشورمان در سه شرکت نفت فلات قاره، IGC و پارس فراگام، از نصب این پروژه عظیم صنعتی در میدان نفتی فروزان نصب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی هوشمند اعلام کرد: با نصب این سکوی عظیم در میدان‌ نفتی فروزان، روزانه ۱۲هزار بشکه نفت از این میدان‌ نفتی مشترک با عربستان سعودی برداشت خواهد شد.

وی افزود: این سکوی ساخت متخصصان کشورمان در کنار جکت‌F18 که اواخر سال گذشته از قشم به میدان‌ نفتی فروزان منتقل شده رود، نصب گردید.

به گفته مدیر سکوی نفتی‌F18، جکت و سکوی نفتی‌F18 میدان فروزان توسط متخصصان داخلی با ۴۵میلیون یورو هزینه ساخته شده است.

او با اعلام اینکه برای ساخت سکوی نفتی‌F18 مبلغ ۲۷میلیون یورو هزینه شده است، افزود: این پروژه عظیم نفتی با ۲۸ماه زمان و ۱۲۶هزار ساعت نفر کار در منطقه آزاد قشم به پایان رسید.

هوشمند گفت: برای ساخت جکت‌F18 این پروژه هم ۱۹میلیون یورو هزینه شده بود.

مدیر سکوی نفتی‌F18 یادآور شد: این سکوی نفتی ۲۰خرداد‌ماه امسال در میدان نفتی فروزان  با هدف برداشت روزانه ۱۲هزار بشکه نفت براساس حفاری چا‌های تعیین شده در این میدان، نصب گردید.

بنا به این گزارش؛ میدان‌نفتی فروزان به عنوان میدان‌ مشترک ایران و عربستان سعودی در نزدیکی جزیره خارک واقع شده است.