با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دادستان شهرستان و رئیس سازمان اراضی کشور برگزار شد:

بررسی پروژه‌های پرورش میگو در محدوده میراث طبیعی-‌ملی ژئوسایت نمکدان قشم

پروژه‌های پرورش میگو در محدوده میراث طبیعی-‌ملی ژئوپارک جهانی قشم با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور، دادستان شهرستان قشم، مدیرکل جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این جلسه موضوع تاسیسات پرورش میگو در عرصه میراث طبیعی-‌ملی ژئوپارک قشم که چهارم شهریور سال‌۹۱ با شماره‌۱۷۱ در فهرست میراث طبیعی قرار گرفت و ۱۵اردیبهشت‌ماه سال‌۹۶ هم در فهرست جهانی یونسکو ثبت گردید، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم در این نشست پیرامون عرصه‌ها و حریم‌های ژئوسایت‌ها و محدوده‌های میراث طبیعی که هرگونه واگذاری در آنها دارای ممنوعیت است، نکاتی را مطرح کرد.

علیرضا امری کاظمی اعلام کرد: براساس دستورالعمل یونسکو، سه حریم برای ژئوسایت‌ها  شامل حریم اصلی، حریم حفاظتی و حریم توسعه شناخته شده است و قرارگیری زمین‌های واگذار شده در حریم حفاظتی، با دستورالعمل‌های یونسکو در تناقض بوده و تمام تلاش‌های ما را برای تمدید کارت سبز این پارک، از بین خواهد برد.

دادستان شهرستان قشم نیز در این جلسه اعلام کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، در صورت محرز شدن تخلفات احتمالی در صدور مجوزها و یا هرگونه تجاوز به حریم آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی، ضمن رسیدگی قضایی به موضوع و مجازات مرتکبین، با مدیران مربوطه به لحاظ عدم دقت و نظارت، برخورد قانونی خواهد شد.

لازم به ذکر است، تمامی اعضای حاضر در نشست تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های پرورش میگو در محدوده میراث طبیعی-‌ملی ژئوپارک جهانی قشم، بر توقف کامل عملیات اجرایی تاسیسات مزبور در قشم تا بررسی کامل کارشناسی، هماهنگی و اقدامات حقوقی تاکید کردند.