با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه صورت گرفت:

بررسی کلیات بودجه‌۱۴۰۲ سازمان منطقه آزاد کیش

در بازدید معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جزیره کیش، کلیات بودجه‌1402 سازمان منطقه آزاد کیش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، محسن حیدری یکشنبه (۲۸ اسفندماه) در بازدید از جزیره کیش، در جلسه‌ای با مهدی ادیبان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش، ضمن بررسی کلیات بودجه‌۱۴۰۲ این سازمان، بر استفاده از روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه و گسترش شفافیت و انضباط مالی و تمرکز سازمان منطقه آزاد کیش بر اجرای دقیق و کارآمد بودجه مصوب تاکید کرد.

همچنین، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار، اقدام معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در موافقت با بررسی مجدد پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش برای روزآوری طرح جامع کیش را اقدامی سازنده دانست.