مدیر سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد:

بررسی ۱۸۲طرح سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا در منطقه آزاد ارس

مدیر سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ارس گفت: امسال ۱۸۲پرونده طرح سرمایه‌گذاری به مدیریت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واصل و پس از بررسی‌های لازم و طرح آنها در کمیته کارشناسی، پرونده‌ها برای بررسی نهایی به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سعید حیدری اظهار کرد: از این تعداد پرونده ارسالی به کمیسیون اقتصادی، برای ۱۲۹طرح سرمایه‌گذاری به مبلغ  ۳۵۰۴میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و افزون بر ۲۰۸میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی  مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و براساس پیش‌بینی‌های اولیه توسط متقاضیان در طرح‌های ارائه شده، ظرفیت اشتغال ۳۰هزار نفری را برای منطقه آزاد ارس فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: این تعداد پرونده واصله به این مدیریت در  ۲۴جلسه و با صرف ۴۸۰نفر ساعت در کمیته کارشناسی به طور کامل مورد کار کارشناسی قرار گرفته است.

حیدری همچنین با اشاره به مجوزهای فعالیت اقتصادی صادر و تمدید شده در منطقه آزاد ارس نیز گفت: در ۹ماهه امسال در مجموع ۱۸۰مجوز فعالیت اقتصادی صادر شده است که ۶۰مورد از آنها مجوزهای تمدیدی و ۱۲۰مجوز برای اولین بار صادر شده است.

مدیر سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ارس بیان کرد: در همین مدت زمانی، تعداد ۱۶۷مجوز ثبت شرکت نیز توسط کارشناسان این مدیریت نیز صادر شده است.

گفتنی است، منطقه آزاد ارس در ۴بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.

موقعیت راهبردی منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور با وسعت ۵۱هزار هکتاری به دلیل هم‌مرز بودن با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان همچنین نزدیکی آن به کشورهای ترکیه و عراق و درنهایت همجواری جغرافیایی با کشورهای مشترک‌المنافع در مجموع با هدف‌گذاری بازار ۶۰۰میلیون نفری منجر به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی بسیار مناسب برای این منطقه در بین مناطق آزاد کشور شده است.

لازم به ذکر است، در ۱۲ماهه سال گذشته ۲۶۷میلیون دلار صادرات از منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس انجام شد.