برنامه‌ریزی برای پذیرش ۵۰میلیون مسافر در سال در فرودگاه بین‌المللی امام(ره)
برنامه‌ریزی برای پذیرش ۵۰میلیون مسافر در سال در فرودگاه بین‌المللی امام(ره)

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح رسمی ترمینال گالری سلام در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمد اسلامی با اشاره به وجود استعدادها و توانمندی‌های داخلی در عرصه های گوناگون علم، فناوری و سازندگی گفت: ترمینال گالری سلام یکی از نمادهای مهم خودباوری در کشور است، چراکه این ترمینال به دست متخصصان داخلی طراحی، احداث و تجهیز شده است.

وی افزود: در ترمینال گالری سلام جلوه‌ای از توانایی‌های مهندسان و متخصصان ایرانی را در طراحی سازه اصلی، طراحی و ساخت تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند به کار رفته در پروژه شاهد هستیم و این توانمندی موجب شد تا به مرحله تست عملیاتی ترمینال گالری سلام برسیم.

اسلامی با بیان اینکه بهره‌برداری و افتتاح ترمینال گالری سلام در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت گفت: بهره‌برداری از این ترمینال نقطه آغاز رسیدن به ظرفیت اعزام و پذیرش حداقل ٥٠میلیون مسافر در سال در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) است و برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن به این هدف تهیه و تدوین شده و باید گام به گام اجرا شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: باید این باور در ما ایجاد شود که با استفاده از توان و دانش متخصصان داخلی می‌توانیم ظرفیت‌های جدیدی را فعال کنیم و طرح جامع توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی‌(ره) را به اتمام برسانیم.