مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

برنامه راهبردی طراحی و مدیریت منظر قشم تدوین می‌شود

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم از تدوین برنامه راهبردی طراحی و مدیریت منظر جزیره خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، علی توبچی‌ثانی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به الزامات قانونی، برنامه راهبردی طراحی و مدیریت سیما و منظر قشم با هدف ارتقاء کیفیت محیطی و افزایش مطلوبیت فضایی برای زندگی شهروندان، با استفاده از رویکردهای نوین شهرسازی، در دست تهیه است.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهداف این طرح عنوان کرد: شناخت مولفه‌های بنیادین منظر با تحلیل وضع موجود، معاصرسازی هویت معماری و شهرسازی جزیره، ارتقاء و بهبود کیفیت فضاهای عمومی، ایجاد هماهنگی و حس وحدت در فضاها و عناصر شهری با تاکید بر زمینه‌گرایی و تبیین نقشه راه و خطوط راهنمای طراحی، از رسالت‌های اصلی این طرح می‌باشد.

به گفته وی، کیفیت مطلوب آنچه در شهرها ساخته می‌شود و به رویت عمومی در می‌آید، حقی است که ساکنان نسبت به فضای شهری دارند.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: منظر شهری، ادراکی است که شهروندان از شهر دارند و از تعامل انسان با محیط به وجود آمده و مطلوب نبودن سیمای شهری، پیامدهایی همچون آشفتگی روانی، فقدان حس تعلق به محیط، از دست دادن هویت و افت و زوال برند شهر و منطقه قشم را در پی دارد.

توبچی با تاکید بر آسایش روانی شهروندان گفت: شما نمی‌توانید با ساخت و سازهایی خارج از تناسب، آشفتگی روانی و آلودگی بصری را ترویج دهید. البته ایجاد یکنواختی بی‌روح در طراحی نیز به هیچ روی مورد نظر نیست.

وی تاکید نمود با استناد به این طرح، خطوط کلی منظر شهری در قشم ترسیم شده و ساخت و سازها از حداقل معیارهای کیفی به لحاظ دیداری، پیروی خواهند کرد.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: این مدیریت، به عنوان کانون تفکر توسعه، بایستی از ابزارهای کافی کنترل و هدایت توسعه برخوردار بوده و طرح راهبردی سیما و منظر به عنوان یکی از مهم‌ترین این ابزارها است که متاسفانه در سال‌های گذشته از آن غفلت شده است.

همچنین به گفته توبچی، تشکیل کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر سازمان منطقه آزاد قشم در سال گذشته و استفاده از نظرات بهترین مشاوران طراحی شهری کشور، گامی آغازین برای نظارت بر حُسن اجرای این طرح خواهد بود.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با بیان این که راهی دشوار و طولانی پیش روی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: پس از تهیه و اجرای این طرح و با همکاری ارکان توسعه جزیره، در یک دوره ۵ تا ۱۰ساله شاهد پیشرفت و ارتقاء چشمگیری در سیما و منظر جزیره قشم باشیم.