برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری تالاب دوخان باهدف “ایجادعزم ملی برای احیای تالاب بین المللی انزلی”روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه درمرکزنمایشگاه هاوهمایشهای بین المللی منطقه آزادانزلی