برگزاری سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور

«سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور» با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تهران برگزار شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این نشست دو روزه که با حضور حسین گروسی معاون حقوقی و امور مجلس، علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، محسن […]

«سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور» با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تهران برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این نشست دو روزه که با حضور حسین گروسی معاون حقوقی و امور مجلس، علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی، محمدرضا محمدیوسفی مدیر امورمجلس دبیرخانه شورایعالی و مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد، گزارش عملکرد از اقدامات نیمه‌دوم سال‌٩۶ و نیمه‌اول سال‌٩٧ مدیران حقوقی سازمان‌ها، بررسی ساختار و جایگاه مدیریت‌های حقوقی و چالش‌های پیش‌رو، تبادل اطلاعات و هم‌اندیشی حقوقی درخصوص موارد مبتلابه، بررسی نحوه و تنظیم و تدوین قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بررسی نحوه حل و فصل اختلافات قراردادی سازمان‌های مناطق آزاد با اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

گفتنی است؛ «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور» به مدت دو روز ۲۹ و ۳۰مهرماه با حضور مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه به منظور تبادل تجربیات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در حال برگزاری است.