برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌های مناطق آزاد

نشست‌های هم‌اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌های مناطق آزاد به مدت دو روز (سه‌شنبه و چهارشنبه 9 و 10مهرماه) در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، در روز اول برگزاری این نشست که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود، «بررسی سامانه جامع کار و روابط اشتغال» و «بررسی سامانه جامع صدور مجوزهای ساختمانی مناطق آزاد» با حضور مدیران فناوری اطلاعات، مدیران کار و اشتغال و مدیران فنی و امور زیربنایی در دستورکار قرار دارد.

در دومین روز این نشست نیز «سامانه مدیریت اطلاعات مراکز اقامتی، هنری و گردشگری» و «سامانه جامع امور گمرکی (رویه مسافری)» با حضور مدیران فناوری اطلاعات، مدیران گردشگری و مدیران گمرک سازمان‌های مناطق آزاد بررسی می‌شود.

«محمدامین اله‌داد» دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد به عنوان متولی برگزاری این نشست، «مجید طاهریان» مدیر توسعه و تحول اداری دبیرخانه شورایعالی، «فرهاد شیخی» مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران فناوری اطلاعات، کار و اشتغال، فنی و امور زیربنایی، گردشگری و مدیران گمرک سازمان‌های مناطق آزاد کشور در این نشست حضور دارند.