بندر چابهار؛ عامل رونق‌ فرصت‌های بازرگانی در منطقه

رئیس‌ ترانزیت و تسهیلات تجارتی افغانستان گفت: بندر چابهار می‌تواند باعث افزایش رفاه افغانستان و همچنین سایر کشورهای همجوار شود و فرصت‌های بازرگانی را رونق دهد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدیحیی اخلاقی در نشست کمیته پیگیری اجرایی‌سازی موافقتنامه چابهار، افزود:  اقدامات عملی درخصوص موافقتنامه چابهار، علاوه بر سه کشور هند، افغانستان و ایران، باعث […]

رئیس‌ ترانزیت و تسهیلات تجارتی افغانستان گفت: بندر چابهار می‌تواند باعث افزایش رفاه افغانستان و همچنین سایر کشورهای همجوار شود و فرصت‌های بازرگانی را رونق دهد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سیدیحیی اخلاقی در نشست کمیته پیگیری اجرایی‌سازی موافقتنامه چابهار، افزود:  اقدامات عملی درخصوص موافقتنامه چابهار، علاوه بر سه کشور هند، افغانستان و ایران، باعث انتفاع کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای منطقه می‌شود.

اخلاقی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور افغانستان مبنی بر اینکه «بندر چابهار  اکسیژنی برای تحرک بیشتر اقتصادی در منطقه است»، گفت: دولت افغانستان تلاش می‌کند، تجارت خارجی‌اش را از طریق روش‌های مختلف ترانزیتی با محور قرار دادن بندر چابهار توسعه دهد.

وی تاکید کرد: بندر چابهار می‌تواند باعث افزایش رفاه افغانستان و همچنین سایر کشورهای همجوار شود و فرصت‌های خوب بازرگانی را رونق دهد.

رئیس‌ ترانزیت و تسهیلات تجارتی افغانستان گفت: نشست پیگیری اجرایی‌سازی موافقتنامه چابهار اقدام عملی مهم برای رونق بیشتر ترانزیت از طریق چابهار است.

شایان ذکر است، موافقتنامه ترانزیتی سه‌جانبه بین کشورهای ایران، هند و چابهار با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین‌المللی بین کشورهای مذکور در خردادماه سال‌۱۳۹۵ به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.