مشاور رئیس‌جمهور خبر داد:

بهره‌برداری از پنجره واحد خدماتی و اطلاع‌رسانی مناطق آزاد در دهه فجر امسال

نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در روز چهارشنبه 13آذر‌1398 با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، روز چهارشنبه ۱۳آذر۱۳۹۸ با حضور مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مجید صفدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، معاونین توسعه مدیریت و مدیران فناوری اطلاعات مناطق برگزار شد.

مرتضی بانک در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت نقش فناوری اطلاعات اظهار داشت: استاندارد‌سازی فرآیند‌ها و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، جز از طریق توسعه و استقرار سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و پنجره واحد خدمات الکترونیکی میسر نمی‌شود که خوشبختانه در این زمینه، طی یک سال گذاشته اقدامات بسیاری خوبی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد که با همکاری مناطق آزاد کشور، فاز نخست پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد همزمان با دهه‌ فجر انقلاب رونمایی خواهد شد.

گفتنی است، در این جلسه ابتدا، گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه پنجره واحد و برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده آن تا پایان سال جاری توسط محمد‌امین اله‌داد مدیر پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد و دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات ارائه گردید و در ادامه درخصوص استقرار سامانه‌های یکپارچه مناطق ازجمله سامانه صنایع، کمیسیون ارزش افزوده و سامانه ثبت شرکت‌های مناطق آزاد بحث و بررسی شد.