بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شهر فرودگاهی امام خمینی‌(ره)

به گزارش اخبار آزاد مناطق، نصرتی با اشاره به استقرار شهر فرودگاهی امام(ره) در منطقه بحرانی آب و همچنین وقوع پدیده خشکسالی در کشور افزود: در این شرایط بهره‌گیری بهینه از منابع آب موجود بسیار ضروری بوده و یکی از راهکارهای ارائه شده در حوزه تامین آب، بهره‌گیری از پساب تصفیه شده فاضلاب جهت آبیاری […]

به گزارش اخبار آزاد مناطق، نصرتی با اشاره به استقرار شهر فرودگاهی امام(ره) در منطقه بحرانی آب و همچنین وقوع پدیده خشکسالی در کشور افزود: در این شرایط بهره‌گیری بهینه از منابع آب موجود بسیار ضروری بوده و یکی از راهکارهای ارائه شده در حوزه تامین آب، بهره‌گیری از پساب تصفیه شده فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز است.

وی گفت: در همین راستا بخش اول عملیات اجرایی مربوطه یعنی اتصال سایت تصفیه‌خانه به شبکه آب فضای سبز مهرماه سال گذشته صورت پذیرفت و بخش دوم به علت طولانی شدن عملیات تکمیلی شامل اجرای ایستگاه پمپاژ در سایت تصفیه‎خانه فاضلاب و رفع عیوب خط انتقال آب فضای سبز در مردادماه امسال به اتمام رسید.

سرپرست دفتر تامین و تجهیز فرودگاهی شهر فرودگاهی امام(ره) افزود: پس از انجام تست‌های لازم، پساب تصفیه‌شده فاضلاب پس از طی مسیر لوله به طول ۱۳کیلومتر به استخر ذخیره آب فضای سبز منتقل شد و با انجام فرآیندهای مربوطه، امکان بهره‌گیری از حدود ۹۰۰مترمکعب پساب فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز فراهم گردید که این مهم بالطبع سهم بسزایی در کاهش مصرف آب شرب دارد.

نصرتی گفت: در ۴ماه گذشته نسبت به گسترش شبکه جمع‌آوری فاضلاب در برخی مناطق و حذف چاه‌های جذبی موجود به منظور جمع‌آوری حداکثری فاضلاب تولیدی در سایت‌ها به منظور بهره‌گیری از پساب تصفیه شده و همچنین جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی اقدام شده است.