بیمارستان های منطقه آزاد اروند به  دستگاه های دیالیز جدید مجهز شدند

به گزارش مناطق آزاد، مدیر محیط زیست، بهداشت و سلامت سازمان منطقه آزاد اروند از خرید ۵ دستگاه دیالیز و تحویل آن به مراکز درمانی منطقه آزاد اروند خبر داد. سید مهدی موسوی گفت: با توجه به نیاز بیماران دیالیزی منطقه و برای جلوگیری از ارجاع آنها به مرکز استان برای درمان، بر اساس مصوبه […]

به گزارش مناطق آزاد، مدیر محیط زیست، بهداشت و سلامت سازمان منطقه آزاد اروند از خرید ۵ دستگاه دیالیز و تحویل آن به مراکز درمانی منطقه آزاد اروند خبر داد.

سید مهدی موسوی گفت: با توجه به نیاز بیماران دیالیزی منطقه و برای جلوگیری از ارجاع آنها به مرکز استان برای درمان، بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند ۳۰ دستگاه دیالیز  از طرف معاونت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری به دانشکده علوم پزشکی آبادان تحویل داده می شود.

بر این اساس ، در بخش اول ۵ دستگاه دیالیز  به بیمارستان های ولیعصر خرمشهر و شهید بهشتی آبادان تحویل داده شد.